hladame dopravcov s vlastnym autom do 3 5t

Bratislava - achticky hrad - Zmok Bojnice - Hrad Kremnica - Vodn raj Vyhne - Bratislava. Nevhajte, a polite nm svoj ivotopis. Prpadne Renault Master 9 miest na sedenie odvezieme vs na svadbu na letisko i zo svadby, letiska rno, veer, poda dohody. Viac informci o zsadch spracovvania osobnch dajov. Nkladn preprava do 3,5t. Odfote si svoje prepravn dokumentya odoliteich jednoducho a pohodlne pomocou aplikcie LOADSTODAY. 3 osoby. Skladov priestory s podlahovou plochou cca 700m2 s monitorovan a stren 24 hodn denne, s tie uspsoben na nakldku a vykldku. Nosnos 1200kg, 5 paliet, objem 15m. akujeme, s vaimi dajmi budeme zaobchdza s repektom. We believe that we can offer you a better version of this website. Objedna si mete servis, opravu a vmenu, prevodoviek a motorov, vmenu a opravu elnch skiel, klampiarske a lakerncke prce. Potrebujeme distribuova predovetkm hutncky materil (elezo, plechy, roty) ale aj spojovac materil (skrutky, matky a pod. Dka: 4070mm, Vka: 1932mm, rka: 1870mm. | Rozmery lonej plochy: 4000x2100mm Na . Registrujte sa teraz bezplatne a nezvzne a optimalizujte tm vyaenie svojich vozidiel (informcie a heslo dostanete obratom)! priestoru: 15m 3 Kapacita 5 europaliet Nosnos 1,2t Rozmery (nakl.priestor) d x x v: (4,00 x 1,87/1,40 x 1,93/1,79 m) Cennk: Jazda v meste 13 /hod, priom sa netuj km Prce v zahrani - dal hledn. Vodi sk. Ostrava Ped 21 dnem idii dodvky do 3,5t Preprava tovaru v rozmere 1600 x 1250mm a hmotnosou do 800 kg. Umouje vm njs zkaznkov na jednorazov, alebo dlhodob spoluprcu. mete s nami komunikova v slovenskom, eskom, anglickom, franczskom, poskom, nemeckom, ruskom, panielskom, portugalskom a talianskom jazyku. Prca Kurier vlastnym autom - Slovensko - 17 aktulnych ponk. Hladame dopravcov-ivnostnkov z celej SR na vyaovanie auta do 3,5t v rmci EU. Viac na strnkach www.taxi-mikrobus.sk, www.taxi-dodavka.sk alebo www.kurier-expres.sk. Hadme vodiov. Peugeot Boxer Bus 9 miest - urob denn drbu auta prvomoci a zodpovednosti Sledujte ns. Jazdme pravidelne do Holandska a sp. Karira Run 12 pracovnch ponk njdench Sasou sluby je nakladanie a vykldka nbytku, strojov, zariaden a inch predmetov s ohadom na bezpenos pri manipulcii. Tieto sa vyuvaj na uchovvanie Vaich produktov v koku. Pracovnou nplou je zabezpei roznos materilov v obciach - Bukovec, Jablonka, Koarisk, Polianka, Priepastn. Senec, Vodi /Predajca - ambulantn predaj / Strske, Prijmeme vodiov na nkladn aut, ahae a na obsluhu hydraulickej ruky, Vodi - strieda sk. mobil: 0940 989 982 Citron Jumper: Lon plocha 15m3. Napriek tomu, znan percento tudentov rezignuje u po prvej tretine semestra. Informcie pre uchdzaa: Pracovn a mimopracovn pomer: Pracovn pomer na neurit as Zmennos, Pracovn oblas: Logistika, skladovanie a potov sluby Poet vonch miest: 2 Npl prce: Do nho tmu v Povaskej Bystrici hadme vodia dodvky s vodiskm preukazom skupiny B. Ak je ofrovanie pre, Npl prce, informcie o pracovnom mieste: - prprava tovaru zkaznkovi, k preprave - starostlivos o sklad Veobecne poadovan znalosti: - In vhody: - dochdzkov bonus - osobn ohodnotenie - nhrady stravnho, preukaz vhodou Prax v danej oblasti nutn In vhody: pre zamestnancov: tepl jedlo 1,10/ jedlo stravn lstok za zmeny ke nie, teplho jedla prspevok na npoje ( tepl aj studen) prspevok pri sobi a naroden dieaa vitamnov prspevok alie, alie skvel benefity Tei sa mete na nestereotypn prcu v dobrom kolektve. . zmena ornej pdy na stavebn pozemok 2021. odstupim kaviaren bratislava Novinky Dostvajte na e-mail nov pracovn ponuky: Prosm, dajte shlas so sprvou, spracovanm a uchovanm osobnch dajov. Kpili ste si nov sedaku, skriu, poste, chladniku a in kdekovek? Vodi vntrottnej dopravy na 12t slo (VP sk. Svoj shlas mete kedykovek odvola alebo zmeni s innosou do budcnosti. Hadme leenrov do vdska za vemi vhodnch podmienok17-21/hod., priom Ti firma zabezpe a zaplat cestu, slun ubytovanie. ochorenie peene prznaky; rizoto s mraenou zeleninou - zamestnvate vyaduje pred n, ubytovanie. novela zkona o vlastnctve bytov 2020; cennk geodetickch prc 2021; bazos michalovce nabytok; letofest 2021 program; kto nem povinnos ma registran pokladu. Servisn sluby zahaj dsledn diagnostiku poruchy a jej odstrnenie. Dobr cena, flexibilita a okamit rieenie danej prepravy. Home; Consulta Resultados; Home; Consulta Resultados doc. Paletov preprava Nad 3,5 tony. Pracujeme len v pracovne dni. Vodi dodvky do 3,5t - len ivnos - Bansk Bystrica a okolie POGY SK s.r.o. Nevhajte ns kontaktova. Ak nebol zabudovan od vroby, nechajte si do auta namontova digitlny tachograf. Na cene sa vieme vdy dohodn. Jazd sa od pondelka do piatka. Informcie o pracovnom mieste Npl prce, prvomoci a zodpovednosti Hadme vodia dodvky/skladnka na seznnu prcu. Je to prca, ktor vyaduje vykladanie a nakladanie, Organizovanie a plnovanie vntrottnej a medzinrodnej prepravy tovarov nkladnou cestnou dopravou. Poskytujeme: Ponkame: - komplexn sahovacie slubydomy, byty,kancelrie, Nemuste zha ud na pomoc o vetko sa postarme my. Rozmery korby 5,10m x 2,45m. na: O ostatn sa postarme my. Odnies stavebn materil. Pracovnci autoservisu pripravia vae vozidlo na STK, k dispozcii je tie non-stop odahov sluba. Vdy vetky dispozcie ku danej preprave s pravdiv. - Nadasy, - Citroen Berlingo Vybra si mete krtkodob aj dlhodob uskladnenie presne poda vaich potrieb. A pre ns jedna z najdleitejch vec je splatnos faktr, na ktor sa meme na 100 percent spoahn.. 3 a 4 izbove byty na predaj nitra. Viac informci o spracvan Vaich osobnch dajov njdete v sekcii Informcie o spracvan osobnch dajov. . Udelenm shlasu nm pomhate zlepova nae webov strnky. Nakldka zsielok: kontrola, skenovanie etikiet na zsielkach runm skenerom, uloenie do vozidla, potvrdenie dokumentov, kontaktovanieprjemcu zsielky. Zaoberme sa autobusovou a nkladnou dopravou v rmci SR a blzkeho zahraniia. / ilina 932 EUR prvomoci a zodpovednosti Bav a ofrovanie? Skladnk pre DPD - prca v Holandsku - teraz s BONUSOM ! AUTODOPRAVA, SERVIS A USKLADNENIE TOVARU NA JEDNOM MIESTE Nadtandardn plat! Detailn nastavenia, Prija vybran Informcie o ich polohe nm polite na e-mail: dispo@abonex.sk Mm zujem o spoluprcu Vhody spoluprce s nami 143503688: Vyaenie Vaej dodavky do 3,5t v ramci EU, Mzda/plat: 1 , Lokalita: Trenn . Jl 2023. 1997-2023 Profesia. 2-3 roky Znalos nemeckho jazyka na rovni A2/B1 Vlastn, a vodisk preukaz typu B (vycestovanie do Nemecka) Vodisk preukaz CE, 95 Module Ponkame: Nstupn plat :15,00 brutto/h + 2, Zverejujte pracovn ponuky zdarma a plate len za kliknutia. Zarbajte so svojm autom! Jazdm cel E. Paletov preprava Lokcia Telefn; Koice a okolie: 18 181: . Ponkame prcu na HPP alebo L. polite nm e-mail na dispo@abonex.sk, alebo vyplte formulr niie. Ponkame irok klu sluieb v doprave rznymi autami i inou technikou. Hadme dopravcov s kvalitnm vozovm parkom. vnitrostn a mezinrodn doprava do 3,5t pronjem mikrobus expresn doprava do 3,5t kurrn sluby peprava osob Dodvka hned - pjovna dodvek, doprava do 3,5t DOM Pre vyuvanie technickch cookies nepoadujeme V shlas, ale spracvame ich na zklade nho oprvnenho zujmu. Karira pre dopravcov, Budete zabezpeova zvoz a rozvoz paletovch zsielok na vybranom zem. Vetky ponuky nkladov pre Vae vozidl preverujeme a kad preprava je dkladne plnovan. Prjmeme novch Taxi vodiov pre BOLT Taxi! Ked ides 100-105 tak ich predbiehas pol roka. Je potrebn pevn obuv, 00 hod. Diskusn vlkno nebolo njden 4 hodiny 24 hodn 3 dni 7 dn 1. - denn rozvoz sti Sme zabehnut dopravn firma,ktor had vodia na skriov a plachtov dodvku do krajn E s praxou min. Najv vyhadva prce, pracovnch ponk a brigd pre akkovek profesiu. o a u ns ak: Pre nau prevdzku v Devnskej Novej Vsi hadme novch kolegov na pozciu Asistent prpravy tovaru na rozvoz / Konsolidtor. Z vyie uvedenho vyplva, e v osobnom automobile s maximlnou prpustnou hmotnosou do 3,5 tony, ktor pri pouvan s prvesom presahuje hmotnos 3,5 tony, mus by naintalovan a pouvan tachograf. Shlasm so spracovanm osobnch dajov v slade s GDPR a zkona Slovenskej republiky . Komunikcia so zkaznkmi a, Vyaovanie vlastnch vozidiel. Auto s nosnosou 11ton, hydraulick ruka s dosahom do 10,5m, vyklpa. - balenie Potrebujete vyprata pivnice, gare? Zverejnen: 3.2.2023. Za pouvanie vlastnho. Pravideln preprava nadrozmernch zsielok SK zpad - vchod - zpad. web: www.easypeasystahovanie.sk. Npl prce Bav, Npl prce, informcie o pracovnom mieste: Doruovanie a vyzdvihovanie zsielok pre spolonos SPS na dodvkach do 3,5t. Udrte si prehad o Vaich novozadanch a minulch prepravch. Mme vemi dobr prepravn systm, ktor neustle zdokonaujeme a rozirujeme. Pracovn oblas: Doprava Poet vonch miest: 2 Npl prce: Prijmeme do nho kolektvu ofra na rozvoz pekrskych vrobkov! Mm zujem o prepravu koka cca. Odvoz drobnho stavebnho materilu - dosky, kvdre A oslovte aj novch zkaznkov. Teplika nad Vhom. Nov nariadenia maj zjednoti pravidl v rmci celej E, je to sas takzvanho Balka mobility. IVECO DAILY 35C15 - 3.0L - trojstrann vyklpa, sklpa S3 do 3,5 ton. 24h/7. Pre kadho zkaznka had spolonos optimlne rieenie prepravnch podmienok. Mimo mesto: 0,40 za km (kilometre s potane tam aj sp) Prprava objednvok ns jazdi a zskaj BONUS 200 EUR za doruenie prvch 100 ob Informcie o pracovnom mieste parkovanie ut 32 pracovnch ponk njdench Menu uivatel, vodn strnka - Zabezpeme ubytovanie za 4 miliseknd. Autoservis a pneuservis spolonosti poskytuje komplexn starostlivos vozidlm vetkch znaiek. Upratovanie predajne a skladu. Pomocou nich uruje poet nvtev. "C" pre distribciu potravn a zmrzliny BA, Trnava. Ponkam prepravu osb 9 /8+1/ miestnym mikrobusom Ford Transit s vekm batoinovm priestorom a prepravu rzneho tovaru a kurirske sluby dodvkou Ford transit v rmci SR a EU. Sahujete sa v rmci celho Slovenska. Zkladn plat 925 + po skobnej dobe 50 bonus + prplatky + bonusy. garzonky v prenajme lucenec. Prca je na 5 dn v tdni: - 2-5x tdenne rozvoz tovaru dodvkou (cca . Pracuje sa s malmi balkmi, take prca je vhodn aj pre eny. Jedn sa o. Hadm pravideln alebo jednorzov zkazky, autodoprava cel SR. Rozvoz tovaru, preprava medzi skladmi ,zsobovanie a pripadne aj stahovanie. Prevdzka sa nachdza na Gogoovej ulici. B minimln 2 roky, destinace EU (Skandinvie), ist trestn rejstk, zkladn znalosti AJ, NJ, flexibilita, komunikativnost, zodpovdnost prce v tmu AUTOTHINK FABRIQ s.r.o. Si rchly? November 2021 Senate Democrats announced Tuesday they'd reached an agreement on a massive budget bill worth $3.5 trillion over the next decade though they haven't actually decided exactly how they'll spend. jdete na Veobecne poadovan znalosti: - Ukonen V- Anglick jazyk - na komunikatvnej rovni- Maarsk jazyk - komunikatvna rove (vhodou) In vhody: - nadnrodn pracovn prostredie- monos osobnho rastu- benefity poda Kolektvnej zmluvy- mobil, notebook, prce: Doprava, preprava tovaru Poiadavky: Prax poadovan min. So spolonosou ABONEX spolupracujeme takmer 10 rokov. alej ponkame prepravu Zvte svoju viditenos a prstup k partnerstvm, ktor potrebujete. Hadme vodiov. Z naej strany mete aka: serizny prstup a platobn podmienky, auto vo vbornom technicko Hadme zvraov 141 (TIG) do Zp.Nemecka / IVNOS, Hadme vodiov kaminov - Tandem - BA - HLOHOVEC - BA, Opatrovanie do Belgicka - pracovn zmluva, NEMECKO-Vodi/parkovanie vozidiel + Mechanik/Retuer, Hadm ofra skupiny ,,C,, na vyklpa. V prpade zujmu mete posla ivotopis na zuzana.kubicova Hadme spoahlivho doruovatea pre roznos adresnej a neadresnej distribcie do schrnok obyvateska. - Doprava do prce je, autom, pei alebo firemnmi autami. Viac podobnch pozci njdete na Veobecne poadovan, ch olejov a tukov, iastone aj obsluha niektorch miest a obc v kraji v rmci projektu Triedim olej - nakldka a vykldka auta (, do 3,5t) pomocou rudle - aktvne vyhadvanie novch klientov - samostatn myslenie, flexibilita, prispsobivos - rozhodnos a. Informcie o ponuke Dokladanie tovaru (rmy na obrazy, rmeky na fotky, farby, in doplnky k maovaniu) do reglov v obchodnom reazci. Dka vdy maximlne 6m (viac nie) a s kg sa to u vak zvykne li ale viac ako 1000 kg to urite . Nevhaj, pridaj sa k nm a zarbaj a 1150 , Asistent prpravy tovaru na rozvoz - Konsolidtor, LOGISTIK/ Zkazncka podpora (Ref. Preprava tovaru do 1000 kg. dohode osobn stretnutie. www.autodopravasamo.sk Nov povinnosti pre medzinrodnch dopravcov vstpia do platnosti u 21.5.2022. Vodi dodvky/skladnk, februr - september 1216 - 1512 . . Fiat Ducato maxi do 3,5t - 4m Darina Strankov MUDr. Komunikcia v slovenine. - Lokalita (Norimberk) Expresn preprava cel EU, Preprava zeminy, trk, piesok, makadam Preprava Tatrou 8x8, nosnos 24 ton, doprava aj do ach ternov. Cenov ponuku Vm radi vypracujeme na mieru. Odvoz tovaru: Stavebniny, Nay elektrodom, Planeo, Jysk, Ikea, Mobelix, Merkury Market, XXXLutz, OBI, Hornbach, Stavmat, DEK, Staviv Garaj, Parapetrol a in. Viac pracovnch pozci njdete na Veobecne poadovan znalosti: - minimlny vek 18 rokov - vodisk preukaz skupiny B In vhody: - flexibiln pracovn as - monos pracova aj na ivnos - nemus ma vlastn, vodisk preukaz skupiny B. - ak bremen, Jedn sa o pravideln prepravy na Slovensko. vozidla Mm zujem o prepravu lucerky vo vekch balkoch, hmotnos 5000 kg. Plus osobn doprava ceny za prepravu s individulne zle poda rozmerov a vhy ak je zujem vola mete kedykovek. V minulost som jazdil na sanitke v KE a robil som, Hadm si prcu ako vodi na vyklpa alebo cisternu. Vykldka s paletovmi (paletizanmi) vidlicami. Niektor poisovne maj pripraven pecilne balky sluieb pre dopravcov. 2023] Prehliadanm webu vyjadrujete shlas s ich pouvanm. Sme mal rodinn firma zaoberajca sa autodopravou viac ako 20 rokov. Rozvoz z vlastnm autom - Slovensko - 32 ponk prce | 8h.sk Mesan mzda Min: 816 Max: 1700 Medin: 1150 Priemer: 1184 Hodinov mzda Min: 3 Max: 50 Medin: 5 Priemer: 10 Ponuky prce | Slovensko | Rozvoz z vlastnm autom Skladnk s rozvozom S-Line Systems, s.r.o. Pre lepie prehliadanie naich strnok, zobrazovanie personalizovanho obsahu a cielench reklm a analzu sieovej komunikcie pouvame sbory cookies. Pre firmy a skromn osoby. - TOP - [28.1. B . Psobnos KE/PO kraj a cel SR. Vozime.sk spja vek spolonosti, firmy, ivnostnkov a skromn osoby. Dovoz stavebnho materilu alebo nbytku z obchodnch reazcov. November 2021 Sahovanie nbytku. Prenjom osobnch a luxusnch automobilov. V prpade, ak je motorov vozidlo do 3,5 t pouvan bez prpojnho vozidla, je potrebn tachograf prepn do reimu OUT. Nzky poet odpracovanch rokov, nzky dchodok. Kontaktujte ns telefonicky 0908475555 alebo mailom torsksro@gmail.com. stavebnch strojov, zariaden, materilu a nadrozmeru do 40t, odah a servis osobnch a nkladnch automobilov po poruche a nehode. - dodriavanie asovch prvomoci a zodpovednosti Za ten as sme spolu zrealizovali mnostvo preprv i u pravidelnych alebo jednorzovych. - vypratvanie, Pejt k obsahu October 18, 2021 . 18/2018 Z. z. o ochrane osobnch dajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailov adresa, telefnne slo za elom zaslania cenovej ponuky alebo odpovede na Vau poiadavku uveden v kontaktnom formulri. Rozvoz jedla pre Domino's Pizza na e-biku/sktri/aute v Ruinove, v Petralke, v Starom meste alebo Novom Meste (Rozvozca jedl), Zasiela notifikcie o novinkch na strnke. Iba v BA. - ivnostensk oprvnenie, Published by on 8. Cena dohodou. V prpade zujmu sa vieme dohodn. Menej SUV modelov, koniec obrazoviek a dlhia ivotnos 6 043 2. Odporania: ns jazdi a zskaj BONUS 200 EUR za doruenie prvch 100 ob rozvozu: Prija vetko. K dispozcii je tie sahovanie poas vkendov bez prplatku. Prostrednctvom nej mte aj na cestch 24 hodn denne prehad o kadodennej ponuke nakldok. "C" pre distribciu potravn a zmrzliny Trenn, ilina, ilinsk kraj, Treniansky kraj (Prca vyaduje cestovanie), Preovsk kraj, Koick kraj (Prca vyaduje cestovanie), Shlasm so sprvou, spracovanm a uchovanm mojich osobnch dajov, Hadme novch kolegov do teamu na pozciu Osobn vodi, Rozvoz a vnos spotrebiov a nbytku (Vodi + sahovanie+ intalcie), Slovensko, esko, Posko (Prca vyaduje cestovanie), Bratislavsk kraj, Koick kraj (Prca vyaduje cestovanie), Bratislavsk kraj, Trnavsk kraj, Koick kraj (Prca vyaduje cestovanie), Bratislavsk kraj (Prca vyaduje cestovanie), ilinsk kraj (Prca vyaduje cestovanie), Trnavsk kraj (Prca vyaduje cestovanie), Brigda. Preo? O auto sa postarme! Dobr de, ponkam nkladn dopravu na Mercedes Sprinter, Furgon 6 euro palety, dka 4,2 m, max. Nahlste nm cez aplikciu LOADSTODAY Vau polohu a nai manari prepravy Vs bud kontaktova s vhodnmi ponukami nakldok. .: 3-21-41682), Prca v sklade a v predajni s kadernckym a kozmetickm tovarom, Obchodn zstupca /Treniansky a ilinsk kraj/, Skladnk VZV / doprava zdarma (Ref. zmena ornej pdy na stavebn pozemok 2021. odstupim kaviaren bratislava ist mzda od 1800 ( vrtane izby a stravy) Hovorme s Vami a s Vaimi vodimi vo Vaom materinskom jazyku; Prihlsenie. Sme k dispozci NONSTOP aj vkendy a sviatky. Zdvih. Mme zujem o prepravu stavebnho materilu Porfix, poet 15 ks paliet, nakldka rukou, preto je potrebn auto s hydraulikou a na vykldke je u monos VZV, hmotnos cca 12600 kg. HMSK Agency s.r.o. Ak si myslte, e vae prva vyplvajce z prvnych predpisov E sa nedodriavaj a potrebujete poradi, obrte sa na nau asistenn slubu. vod. Ni neriskujete, pretoe dodriavame vetky zvzky a termny, na ktorch sa dohodneme. prepravu poskytujem na plachtovej dodvke Citroen Jumper, dka nakladacej plochy 4,2m,rka 2,1m,nosnos do 1200kg.8 paletovch miest.Poistenie tovaru.cena 0 . Slovensko, Banskobystrick kraj, ilinsk kraj (Prca vyaduje cestovanie) Zverejnen: 3.2.2023. V rmci mesta Humenn: 20 Hadte nov prepravy?Jednorzov a pravideln prepravy pre skromnch aj firemnch prepravcov. Pre ich povolenie, prosm, odkliknite shlas. Zabezpeme pravideln kolenia vodiov/kurirov. .: 6-21-41039). 2023] Sledujete ns na LinkedIn Pracujeme 24h aj cez sviatky sme ochotn sa vdy prispsobi nmu zkaznkovi poda monost a poiadaviek. Profitujte z naej celoplonej ponuky kompletnch nakldok. Spoluprca a finann ohodnotenie prebieha na zklade zmluvnch podmienok. Dopravno-pedn spolonos amo Trans zabezpe bezproblmov sahovanie bytovch a nebytovch priestorov v rmci Slovenska aj medzinrodn sahovanie. Veta o l'Hospitalovch . V rmci naich monost pomeme vyai vae dodvkov automobily, vozidl do 3,5 tony, vekoobjemov spravy, vozidl s veiakovou pravou, s muldovmi, izotermickmi a chladiarenskmi nvesmi a s vbavou ADR. "C"). Ponkam prepravu materilu a prce s hydraulickou rukou. Hadm pravideln alebo jednorzov zkazky, autodoprava cel SR. Rozvoz tovaru, preprava medzi skladmi ,zsobovanie a pripadne aj stahovanie. Technick pecifikcia: r.v. vysok spolahlivos flexibilita zodpovednos Na prepravu vyuvame: PEUGEOT BOXER 2,2 BlueHDI L4H2 2021 Objem nkl. COTIZACIN GRATIS. Cena dohodou. LOADS TODAY stle so sebou. Auto a zakolenie zabezpeme my. za 7 miliseknd. Sahovanie na k - vynosenie, naloenie, odvoz, vyloenie a vynosenie na dan miesto. Kad podnikate vie, e na to, aby uspel na trhu, potrebuje doda svoje produkty a k zkaznkovi. Veobecne po - presvanie vozidiel na parkovisku, - parkovanie vozidiel na uren miesta, - prca je vhodn pre muov aj eny, vetkch sksench vodiov. Pracovn doba od 8:30 do 14:00 hod. Zvlda Vedenie zznamov o prevdzke motor. Nvrat na poboku: odovzdanie vetkch dokumentov na dispeingu/sklade, odovzdanie dokladu o uloen vybranej hotovosti, vyloenie zsielok poda pokynov dispera, slo zsielky: Vodi - strieda sk. Druh vozidla: Nkladn automobil - Pro pepravu vozidel v TP! B s rozvozom tovaru Oravsk Podzmok a okolie, Prijmeme vodiov na nkladn aut, ahae a na obsluhu hydraulickej ruky, ilinsk kraj, Trnavsk kraj, Nitriansky kraj (Prca vyaduje cestovanie), Vodi - strieda sk.

Bryce Paup Career Earnings, Articles H